Vývoz lapolů, jímek a septiků

check-ikona

Čistírny odpadních vod

check-ikona

Restaurace a hotely

check-ikona

Průmyslové areály

check-ikona

Potravinářské firmy

check-ikona

Školní a nemocniční kuchyně

ODČERPÁNÍ A VYČIŠTĚNÍ JÍMEK

V rámci čištění kanalizací a odpadů provádíme čištění ČOV, vývoz lapolů a jímek, septiků i žump. Dále provádíme čištění tukových i technologických jímek.

Čištění zahrnuje odčerpání odpadu, vyčištění přítokového a odtokového potrubí jímky, dočištění jímky a odčerpání odpadu z čištění. K odčerpání odpadu využíváme výkonný sací vůz. Kompletní vyčištění lapolů, jímek a sběrných nádrží zlepšuje funkčnosti zařízení i zmírňuje případný zápach.

check-ikona

Vývoz a čištění odpadních jímek.

 

check-ikona

Výkonná sací technika.

check-ikona

Ekologická likvidace odpadů.

Ekologická likvidace odpadu

Veškeré odpadní materiály, tuky a fekálie necháváme odborně zlikvidovat v souladu s platnou legislativou. Vždy důsledně dbáme na to, aby tyto odpady neznečišťovaly životní prostředí. Čištění jímek a lapolů, stejně jako odvoz a likvidace odpadů provádíme pro Prahu a Středočeský kraj. Pobočky společnosti AQUA GAS Praha, s.r.o. naleznete v městských částech Praha 4, Praha 5 a Praha 10. Využijte také naše další služby, kterými jsou plynařské práce a napojení na inženýrské sítě.

Máte ucpané:

  • čov
  • jímky
  • septiky
  • žumpy

Potřebujete provést:

  • čištění
  • odvoz
  • odčerpání

606 209 209

volejte NONSTOP
máme pobočky po celé Praze

Zavolejte nám! Pobočky AQUA GAS Praha, s.r.o. v částech Praha 4Praha 5 Praha 10 jsou připraveny okamžitě pomoci. Nabízíme i např. inženýrské sítě, instalatérské či plynařské práce.

Proč si vybrat

AQUA GAS Praha, s.r.o.?

Jak probíhá spolupráce?

Kontakt

Zavolejte nám na NONSTOP linku 603 209 209, navštivte jednu z našich 3 poboček v Praze nebo zašlete poptávku přes kontaktní formulář.

Cenová nabídka

Na základě vaší poptávky vypracujeme cenovou nabídku. Společně si domluvíme datum a čas realizace prací.

Realizace

Ve sjednaném termínu dorazí náš tým na místo realizace a provede požadované práce. Následně vám vystavíme předávací protokol. Platbu můžete uhradit přímo na místě nebo převodem na účet na základě vystavené faktury.